Selasa, Mac 03, 2009

Isu penggunaan kalimat ‘Allah’ untuk penganut agama selain Islam

Perkara ini amat dekat untuk dibincangkan oleh penulis memandangkan penulis berkelulusan Ilmu Wahyu (Perbandingan Agama) daripada Universiti Islam Antarabangsa.

Dalam konteks agama, sebenarnya penggunaan kalimat ini adalah amat meluas dan kompleks. Masyarakat yang berbahasa arab tidak kira apa agama, terutamanya penganut kristian arab atau yahudi arab sebenarnya telah menggunakan kalimah ini lama sebelum kemunculan Islam. Dalam bahasa ibrani pula, sesekali ia dirujuk sebagai Ilohim atau Yahweh. Asas hurufnya tetap sama, iaitu huruh alif, lam dan ha. Kalimah Ilah, yang diucapkan oleh masyarakat arab merupakan asas kalimat Allah, manakala kalimat Allah pula telah menjadi satu katanama yang khusus merujuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebahagian sarjana menterjemahkan kalimah Allah sebagai God atau Tuhan manakala sesetengah yang lain mengekalkan kalimat tersebut untuk merujuk kepada Tuhan dalam penterjemahan mereka.

Apabila Nabi Muhammad S.A.W. diutuskan, perkataan yang sama masih digunakan oleh masyakat jahiliyah bersekali dengan penganut Islam, bahkan persamaan ini dijadikan sebagai asas dakwah tauhid Islam kepada masyarakat jahiliyah. Al-Qur’an banyak menerangkan mengenai persamaan ini, dan penulis kekurangan masa menukilkan satu persatu, memadailah dengan kesimpulan bahawa Rasulullah S.A.W. sememangnya mengetahui dan mengiktiraf penggunaan kalimah Allah untuk menggambarkan Tuhan, walau digunakan oleh penganut agama Kristian atau yahudi.

Itu adalah secara umum, tetapi bila melihat kepada permasalahan di Malaysia, kita perlu mengkaji lebih dalam berkenaan perkataan ini dalam konteks kebudayaan dan warisan. Di Malaysia, penggunaan nama Allah telah dikhususkan oleh orang melayu merujuk kepada Tuhan sekalian Alam semenjak Islam mula berkembang. Bahkan pada masa ini, kebanyakan masyarakat cina di Malaysia juga menyebut ‘Tuhan Alah’ sekiranya ingin merujuk kepada tuhan masyarakat melayu. Oleh itu, perbahasan mengenai isu ini tidak wajar menjadi perbahasan akidah dan agama, sedangkan isu sebenarnya adalah berkaitan budaya dan warisan turun temurun. Apabila merujuk kepada isu sebenar, ianya adalah berkenaan percetakan perkataan Allah di dalam penerbitan agama Kristian untuk menggambarkan ‘tuhan’ atau ‘salah satu yang utama daripada tiga’. Isu ini lebih bersifat teknikal dan Kerajaan mempunyai autoriti sama ada untuk membenarkan atau mengharamkan berlandaskan bidang kuasa sedia ada.

Pada hemat penulis, situasi semasa masyarakat Islam dalam perkara akidah sebenarnya masih belum kukuh, ditambah lagi dengan kekeliruan pengajian tauhid yang lebih kepada untuk menjawab peperiksaan dan bukannya atas dasar kesedaran. Pelajar lebih ditekankan untuk menghafal secara burung kakak tua berkenaan Allah itu wujud, ada mustahil tiada, Qidam, sedia mustahil baharu dan seterusnya tanpa mengetahui intipati sebenar apa yang dihafal. Sekiranya guru yang mengajar tidak bersedia untuk menerangkan secara terperinci berkenaan ajaran Tauhid Sifat 20, adalah lebih selamat sekiranya ia tidak diajarkan kepada orang awam. Tujuan sebenar ajaran ini diperkenalkan oleh Abul Hasan Al-Asyari adalah sebagai menepis ilmu kalam sesat yang amat banyak pada masa beliau, dan segala perbahasan sifat-sifat tersebut ada dalil-dalilnya yang memerlukan komitmen guru untuk menerangkannya. Ia lebih bersifat pengukuh berbanding asas, yang mana asas sebenar ada terkandung di dalam kalimah La Ilaha Illallah itu sendiri, iaitu pengajaran Tauhid secara rububiyyah, uluhiyyah dan asma wassifat. Ianya ringkas dan mudah. Sekiranya asas tidak ada, bagaimana hendak mengukuhkan?

Oleh itu, memang wajar Kerajaan tidak membenarkan pada masa ini penggunaan nama Allah dalam penerbitan ajaran agama lain. Masyarakat pada masa ini agak rosak, dengan asas akidah yang kucar kacir dan sukar untuk berdepan hujah dengan pendakwah kristian yang bersedia, walaupun hakikatnya kehujahan mereka semata-mata untuk menutup kelemahan oknum satu tetapi tiga yang sukar diterima akal.

1 ulasan:

Md Said Salleh berkata...

itu yang sebenarnya , jangan dikelirukan umat melayu ini.